ВИХОВНИЙ ПРОСТІР

Від правильного виховання дітей залежить добробут усього народу.

                                                                                                                               Джон Локк

 

Система виховної роботи ліцею заснована на ідеї педагогіки життєтворчості, сприяє становленню і розвитку особистості школяра, створенню ситуації успіху та самореалізації дитини. У закладі створено громадсько-освітній простір виховання підлітків: виховання в атмосфері добра і творчості, взаємодопомоги і взаємоповаги, що дає суспільству модель ціннісних відносин.

ПРІОРИТЕТНИМ У ВИХОВНІЙ РОБОТІ  ЛІЦЕЮ Є:

виховання патріотизму, громадських якостей особистості;

реалізація особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі;

збереження морального, психічного та фізичного здоров’я підростаючого покоління;

забезпечення педагогічних умов для соціалізації школярів, виховання в них життєвої компетентності.

МЕТА ВИХОВАННЯ:

створення цілісної моделі виховної системи на основі національних та загальнолюдських цінностей;

формування морально-духовної, життєво компетентної особистості, успішно самореалізованої у соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал .

ЗМІСТ ВИХОВАННЯ :

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

Ціннісне ставлення особистості до людей;

Ціннісне ставлення особистості до себе;

Ціннісне ставлення особистості до природи;

Ціннісне ставлення особистості до мистецтва;

Ціннісне ставлення особистості до праці.

ВИХОВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СПРЯМОВАНО ЗА ПРИНЦИПАМИ:

системності;

національної спрямованості;

гуманізації та демократизації;

творчої діяльності;

самостійності і самореалізації;

врахування інтересів, запитів різних категорій учнів.

ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ В ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ :

навчально-виховної діяльності;

позаурочної та позакласної діяльності;

позашкільної освіти;

роботи органів учнівського врядування;

взаємодії з батьками, державними установами.

ВИХОВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СПРЯМОВАНО НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ:

організацію виховного процесу в класному колективі та роботу з батьками на засадах педагогіки життєтворчості через проектні технології;

реалізацію у процесі роботи особистісно зорієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах;

оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової;

організацію виховного процесу в класному колективі та роботу з батьками на засадах педагогіки життєтворчості через проєктні технології;

створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця (створення ситуації успіху), його психолого-педагогічний супровід;

співпрацю із органами учнівського врядування, дитячими громадськими об ‘єднаннями;

забезпечення здобуття школярами ключових компетентностей, необхідних для самостійного життя, виконання професійних та соціальних функцій.

Close
Menu
Social profiles
Close
Call Now Button